Hakkımızda

YES Türkiye; dünyada üretilen bilginin ve ileri teknolojilerin önemli merkezlerinden birisi olma hedefiyle, giderek gelişen ve güçlenen Türkiye’nin global inovasyon liginde de hakettiği yere ulaşmasını sağlayacak önemli bir organizasyondur.

Teknolojik tabanlı Ar-Ge ve inovatif faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin tanıtılmasında ve ticarileştirilmesinde anahtar rol oynamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda; üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve devlet kurumları arasında sağlanacak iş birliği ve entegrasyon vasıtasıyla dijital ekonominin geliştirilmesi ve bu yeni ekonomik sistem içerisinde yeni istihdam imkanlarının ortaya çıkarılması sağlanacaktır. Aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer oluşturacak projelerin bir araya getirilmesinde nitelikli iş gücü ve start-upları yatırımcılarla buluşturarak ülkemizin küresel bir ‘’ileri teknoloji üssü’’ olabilme süreçlerinde etkin bir rol alacaktır.